Tevékenységek

Kommunikációs tevékenységek összehasonítása

Új nézőpontok, új elméleti és gyakorlati megközelítések, korszerű információs és kommunikációs tevékenységek összehasonlítása és értékelemzése.

Kommunikáció vizsgálata

A kommunikáció tudományának és gyakorlati alkalmazásának tanulmányozása a globális térben, összefüggéseinek feltárása, megismerése és megismertetése az oktatás, a kultúra, a média és más területeken.

Kommunikációs módszerek

A kommunikációs képességfejlesztés módszereinek, valamint az újabb kommunikációs eszközök hatásainak oktatása, kutatásának megismerése és ismertetése. Kiemelt szakterületek: kommunikáció, média, szociológia, elektronikus kapcsolatok, online platformok

Kommunikációs ismeretterjesztés

A nemzetközi és a hazai nyilvánosság 21. századi új útjainak tudományos megismerése, a kapcsolódó módszerek közzététele, oktatása konferenciákon, tréningeken, ismertető anyagokon és a média más lehetőségeinek közvetítésével intézmények, szervezetek, vállalatok és magánszemélyek számára

Az Alapítvány közhasznú célját az alábbi konkrét tevékenységekkel, illetve ilyen tevékenységek támogatásával valósítja meg:

  • rendezvények, előadások, konferenciák, tanfolyamok, tréningek, egyéni konzultációk, mediációk szervezése, levezetése, megtartása. Az előző pontban felsorolt célok és tevékenységek minden olyan területen kerülnek megszervezésre, ahol fontosak a társadalmi szintű és a mindennapi emberi kapcsolatok, előtérben van azok fejlesztése, erősítése
  • a témával kapcsolatos kiadványok készítése, terjesztése (szórólapok, könyvek, CD-k, videó- és filmfelvételek, online megjelenések stb.)
  • kapcsolattartás nemzetközi és hazai kommunikációs szervezetekkel
  • szakértői, oktatói és tanácsadói tevékenység
  • kommunikációs tudományos ismeretterjesztő szakmai műhely/platform létrehozása és működtetése
  • szakmai pályázatok és ösztöndíjak kiírása és támogatása