Rólunk

Bemutatkozik A Jövő Kommunikációja Alapítvány

A Jövő Kommunikációja Alapítvány (későbbikben: JKA) az infokommunikációs kultúra fejlődését kívánja szolgálni. Meggyőződésünk, hogy a világnak az információ alapú társadalomból - ami információközösségek sokaságát jelenti- át kell lépnie a tudásalapú társadalom állapotába, vagyis a tudásközösségek sokaságába. Az ipari forradalom, különösen a legújabb kori infokommunikációs forradalom tapasztalata, hogy az emberiség nem tart lépést a technikai fejlődés ütemével. Az atomfizika robbanásszerű fejlődése két valódi, a Hirosíma-i és a Nagasaky-i robbanásban tetőzött. Az ipari fejlődés következménye a klímaváltozás, aminek az ellenszerét csak keresgéljük. Az infokommunikáció térnyerése mind az egyénre, mind a társadalomra igen komoly hatással van. Félő, hogy a hatás több negatívumnak és kevesebb pozitívumnak lehet az eredője. A kommunikáció tudománya zömében a technikák, az eszközök és a tartalmak vizsgálatára helyezi hangsúly. Sokkal kisebb figyelmet kap a kommunikátor, a főszereplő, maga az ember. Az JKA fontos célja, hogy a kommunikáció tudományának szakmai kérdésköreit, a jelenleginél lényegesen nagyobb mértékben, interdiszciplináris módon és eszközökkel a kommunikátor személyére és a befogadókra is terjessze ki. E célból a JKA Tudományos Testületet hoz létre pszichiáterek, pszichológusok, szociológusok, szociálpszichológusok és jogtudósok részvételével. Az előbbiek a kommunikátor állapotát és viszonyrendszereit vizsgálják, az utóbbiak, a szociológus, szociálpszichológus valamint jogász tagok a közösségi kommunikáció zavarait, például a hitelesség problémakörét, a biztonságos működés törvényi feltételeit kutatják. A Testület deklarált célja, a társadalomra áramló információözönből társadalmi méretekben hasznosuló tudást teremteni.

Ma kontinensek és államok vezetői kommunikálnak választóikkal egyirányban a Twitteren, a Facebookon és az Instagrammon keresztül. Ezekből a rendszerekből hiányzik a hagyományos újságírás fontos részét képző hírmagyarázat, amely a befogadónak segített az adott hírt a hírfolyamban elhelyezni és helyesen értelmezni. Vagyis a befogadó az új információt nem képes az információk kontextusába helyezni, így az információ nem válik tudássá. Ahogy az atomfizikusok szándékuk ellenére a pusztítás elősegítőivé váltak, az infokommunikáció fejlődése, illetve annak torzulásai is idézhetnek elő, előre nem számított, hasonlóan nagyméretű nemzeti és nemzetközi konfliktusokat és vészhelyzeteket.

A JKA elkötelezett híve az infokommunikáció fejlődésének. Az alapítók szándéka, hogy a kívánatos fejlődés az emberiség javát, a társadalmi egyenlőtlenség növelése helyett annak csökkenését, a társadalmi feszültségek helyett a társadalmi békét szolgálja. A JKA a kommunikáció szereplőinek - közlő, befogadó- vizsgálatával és kutatásával, valamint az eredmények közlésével, meg kívánja akadályozni, hogy az infokommunikáció adta lehetőségeket az alkalmazók helytelen saját, a közösségi célok helyett egyéni céljaikra használhassák fel.

.

Alapítványi tagok


Kurátori tagok

Szabó Gabi Mici - kuratóriumi elnök

Dr. Sógor Zsolt - Alapító, Kuratóriumi tag

Sipos Jenő - Kuratóriumi tag

G.Németh György - Kuratoriumi tag

Herényi Károly - kuratóriumi tag

Felügyelőbizottság tagjai


Dr. Suha György Zsolt - Felügyelőbizottság elnöke

Kapot Ildikó - Felügyelőbizottsági tag